Колл - борбор: 105, 1209
Абоненттин балансы

Бул кызмат абоненттин балансын көрүүгө мүмкүндүк берет. Сиз эсеп номери боюнча издей аласыз. Эгер сиз өнөр жай абоненти болсоңуз, аймакты тандаңыз:


Лицевой счет