oshpes@nesk.kg Колл - центр: 105, 1209

Калькулятор

Калк үчүн тариф

01.05.2023 баштап
700 кВт/саатка чейин: 1 сом
700 кВт/сааттан жогору: 2,16 сом

Бардык керектөө топтору үчүн тарифтер

Дата с: по:

кВтч: