Колл - борбор: 105, 1209
Ссылка на старый сайт

Компания жөнүндө маалымат

"Ош электр тармактар ишканасы" "Кыргызстандын улуттук электр тармагы" ААКтын филиалы болуп саналат, ал Ош облусунун керектөөчүлөрүн электр энергиясы менен камсыз кылат. 2022-жылдын 27-июлундагы коомдун акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушунун чечиминин негизинде Ош жогорку чыңалуудагы электр тармактар ишканасынын - "Кыргызстандын улуттук электр тармагы" ААКсынын филиалынын жана "Ошэлектро" ААКсынын базасында түзулгөн. 

Толук аталышы: "Кыргызстандын улуттук электр тармагы" ААКтын филиалы - Ош электр тармактар ишканасы

Кыскартылган аталышы:  "Кыргызстан УЭТтин филиалы -  Ош ЭТИ